ویدیو معرفی وام روی سیمکارت 0912 در تهران

وام روی سیمکارت فوری بدون ضامن

سیمکارت شما ضامن شما میشود و از سیمکارت هم میتونید استفاده کنید.

سود بازپرداخت وام روی سیم کارت چقدر است؟

برای سوال سود بازپرداخت لطفا تماس بگیرید .

شرایط دریافت وام روی سیم کارت

به دارندگان سیمکارت 0912 

مدارک لازم برای دریافت وام روی سیم کارت

سند سیمکارت 0912 و کارت ملی مالک (حضور شخص مالک الزامی)

مزایای دریافت وام روی سیم کارت

استفاده از سیمکارت در زمان بازپرداخت وام

وام تا سقف ارزش سیمکارت

ویدیو معرفی وام روی طلا شما :